ΕΠΙΦΥΣΙΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΕΠΙΦΥΣΗΣ

Η επιφυσιολίσθηση της άνω μηριαίας επιφύσεως εμφανίζεται συνήθως σε εφήβους κατά τη διάρκεια της έντονης περιόδου ανάπτυξης και έχει ως αποτέλεσμα την μετατόπιση του άνω τμήματος του μηριαίου οστού στο ισχίο. Αυτή η πάθηση απαιτεί χειρουργική σταθεροποίηση το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να αποφευχθεί μόνιμη παραμόρφωση στην άρθρωση του ισχίου.