Η Νόσος του Perthes

Η παρουσία άσηπτης νέκρωσης της μηριαίας κεφαλής σε παιδία, ονομάζεται νόσος του Perthes, τα αίτια της οποίας είναι άγνωστα. Υπάρχει κίνδυνος σημαντικής και μόνιμης παραμόρφωσης της μηριαίας κεφαλής, που οδηγεί σε μακροχρόνια προβλήματα, με τον κίνδυνο να αυξάνεται στα μεγαλύτερα παιδιά (ηλικίας άνω των 6 ετών). Ενδείκνυται χειρουργική θεραπεία σε ασθενείς ηλικίας άνω των 6 ετών στα αρχικά στάδια της νόσου, για διασφάλιση της ανατομίας του ισχίου. Χειρουργική παρέμβαση προτείνεται, επίσης, σε παιδιά με υπεξάρθρημα του ισχίου και μετά από ανεπιθύμητες επιπλοκές της νόσου, όπως ανισοσκέλεια και πρόσκρουση ισχίου. 

Η χειρουργική θεραπεία πραγματοποιείται, είτε με οστεοτομία ραιβότητας (δείτε το αντίστοιχο άρθρο από Δρ Ζενίου), είτε με αρθροδιάταση με τη χρήση δηλαδή εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Η αρθροδιάταση είναι μια καινοτόμος τεχνική που στοχεύει στη διατήρηση της σφαιρικότητας τηςμηριαίας κεφαλής και της ανατομίας της άρθρωσης του ισχίου, μειώνοντας την συχνότητα εμφάνισης πόνου και οστεοαρθρίτιδας στο μέλλον.