προσθιοσ πονοσ στο γονατο

Ο πρόσθιος πόνος στο γόνατο είναι σύνηθες πρόβλημα στο παιδί που αναπτύσσεται, ιδιαίτερα σε κορίτσια κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Οι πιο συνηθισμένες αιτίες οφείλονται σε χονδρομαλάκυνση της επιγονατίδας, στροφικές ανωμαλίες του κάτω άκρου ή και σε αστάθεια της επιγονατίδας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα σε εφήβους αφού σε κάποια περιστατικά επηρεάζεται η καθημερινότητά τους και η συμμετοχή τους σε αθλητικές δραστηριότητες.  Το παιδί αξιολογείται από το παιδορθοπαιδικό χειρούργο μας και αφότου αποκλείσουμε χειρουργικές αιτίες του πόνου, παραπέμπονται σε φυσιοθεραπεία ούτως ώστε να τους δοθεί πρόγραμμα με εξατομικευμένες ασκήσεις για το συγκεκριμένο παιδί, οι οποίες περιλαμβάνουν ασκήσεις ενδυνάμωσης, όπως επίσης και διάταση.

    Στροφικές Ανωμαλίες